15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   631درگهانهرمزگان / قشمکد مرکز: 245508مرکز ناظر: قشمآدرس: بازار 2 دلفین، روبروی پارکینگ شهرداریفعالدرگهان
   632پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 295آدرس: میدان پردیس ،بازار پردیس 2،غرفه شماره 3-پلاککد پستی: 7941888595تلفن: 0764-4456833-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالپردیس کیش
   633کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 414آدرس: بلوار مروارید مجتمع خدماتی شارستان-پلاککد پستی: 7941855450تلفن: 076-44458785ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰, ۱۷:۳۰:۰۰ الی ۱۹:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۸:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالکیش
   634اسکله تفریحیهرمزگان / کیشکد مرکز: 245154مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس: بلوار دریا ،اسکله تفریحیفعالاسکله تفریحی
   635پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 245428مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس:  میدان پردیس، روبروی مرکز خرید پردیس 2فعالپردیس کیش
   636همدانهمدان / همدانکد مرکز: 317آدرس: همدان، خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه شریعتی، پلاک 301کد پستی: 6517683938تلفن: 32530580-4 - 081ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالهمدان
   637جهاد همدانهمدان / همدانکد مرکز: 427آدرس: خیابان جهاد-پلاک84کد پستی: 6516733333تلفن: 081-38217000-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالجهاد همدان
   638میدان سپاه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245305مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان سپاهفعالمیدان سپاه همدان
   639سعیدیه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245306مرکز ناظر: جهاد همدانآدرس: خیابان سعیدیهفعالسعیدیه همدان
   640میدان بسیج نهاوندهمدان / همدانکد مرکز: 245355مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان بسیجفعالمیدان بسیج نهاوند