07 مهر 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 314آدرس: سبزوار – خیابان مطهری – نبش مطهری 12 کد پستی: 9618643314تلفن: 05144656263- 05144656264 ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالسبزوار
   2اسرار سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 448آدرس: خراسان جنوبیساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالاسرار سبزوار
   3باغ ملی سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 245150مرکز ناظر: سبزوارآدرس: میدان حکیم سبزواری ،خیابان جمال الدین اسدآبادی ،ورودی باغ ملیفعالباغ ملی سبزوار
   4میدان شهربانی سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 245279مرکز ناظر: سبزوارآدرس: میدان شهربانی سبزوارفعالمیدان شهربانی سبزوار
   5مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 266آدرس: خیابان احمدآباد ،مابین خیابان قائم و خیابان پاستور-پلاک210کد پستی: 9183714514تلفن: 051-38453961-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالمشهد
   6میدان راهنماییخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 273آدرس: میدان راهنمایی-پلاک4کد پستی: 9185983111تلفن: 051-37655831ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان راهنمایی
   7خیابان امام رضاخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 274آدرس: خیابان امام رضا ،مابین خیابان امام رضا 16 و 18 -پلاک572کد پستی: 9166613453تلفن: 051-38519031-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالخیابان امام رضا
   8خزانه مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 3003آدرس: مشهدساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالخزانه مشهد
   9مصلی مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 304آدرس: بلوار مصلی ،مابین خیابان مصلی 8 و 10 -پلاک239کد پستی: 9153614469تلفن: 051-33671700-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالمصلی مشهد
   10بلوار جمهوری مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 310آدرس: بلوار جمهوری ،ما بین خیابان جمهوری 8 و 10-پلاک126کد پستی: 9165614599تلفن: 051-33445980-2ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار جمهوری مشهد