07 مهر 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • نقشه کشور
   البرز آذربایجان غربی اردبیل اصفهان گیلان مازندران گلستان خراسان شمالی خراسان رضوی خراسان جنوبی سیستان و بلوچستان کردستان زنجان قزوین همدان کرمانشاه ایلام لرستان مرکزی تهران سمنان قم خوزستان چهارمحال و بختیاری کهکیلویه و بویر احمد یزد فارس کرمان هرمزگان آذربایجان شرقی
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   1اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 267آدرس: خیابان شیخ صدوق شمالی ،حدفاصل چهارراه نیکبخت و خیابان شیخ مفید-پلاک11کد پستی: 8163836139تلفن: 0313-6643113-14ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالاصفهان
   2حکیماصفهان / اصفهانکد مرکز: 275آدرس: خیابان سپه ،ابتدای خیابان حکیم-پلاک157کد پستی: 8147766341تلفن: 0313-2120151-55ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالحکیم
   3جهان نمااصفهان / اصفهانکد مرکز: 276آدرس: میدان امام حسین ،خیابان طالقانی-پلاک111کد پستی: 8136613163تلفن: 0313-2121510-12ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالجهان نما
   4خزانه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 3005ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخزانه اصفهان
   5چهارراه نورباراناصفهان / اصفهانکد مرکز: 303آدرس: خیابان بزرگمهر ،چهارراه نورباران-پلاک1کد پستی: 8153914971تلفن: 0313-2667020-22-23-24ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالچهارراه نورباران
   6جابر انصاری اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 340آدرس: خیابان کاوه ،خیابان جابر انصاری ،حد فاصل خیابان شهبازی و خیابان پنج آذر-پلاک16کد پستی: 8196843391تلفن: 0313-4439600-601ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالجابر انصاری اصفهان
   7بلوار دانشگاه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 341آدرس: سه راه حکیم نظامی ،ابتدای خیابان بلوار دانشگاه-پلاک14کد پستی: 8173900000تلفن: 0313-6293363-6273426ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالبلوار دانشگاه اصفهان
   8محتشم کاشانیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 376آدرس: خیابان محتشم کاشانی ،نرسیده به چهارراه رودکی-پلاک41کد پستی: 8175814661تلفن: 0313-6295556-6295661ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمحتشم کاشانی
   9پل بزرگمهراصفهان / اصفهانکد مرکز: 402آدرس: میدان بزرگمهر ،ابتدای خیابان بزرگمهر،نبش کوچه معراج-پلاک1کد پستی: 8158835541تلفن: 0313-2665675-2665677-2665690ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالپل بزرگمهر
   10ایت اله ادیباصفهان / اصفهانکد مرکز: 404آدرس: میدان 25 آبان ،ابتدای خیابان آیت اله ادیب-پلاک158کد پستی: 8148963181تلفن: 0313-4454266-4482149-4454262-4479600ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالایت اله ادیب