15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   101مترو امام خمینیتهران / تهرانکد مرکز: 264آدرس: میدان امام خمینی ،داخل متروی امام خمینی -پلاککد پستی: 1114843361تلفن: 021-33994053-33994010ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمترو امام خمینی
   102میدان جمهوریتهران / تهرانکد مرکز: 277آدرس: تهران ‏‏‏- میدان جمهوری اسلامی، بالاتر از خیابان کلهر، کوچه یوسفیان، پلاک 649

   کد پستی: 1311633363تلفن: 021-66574284-66574285
   ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰
   فعالمیدان جمهوری
   103بهشت زهراتهران / تهرانکد مرکز: 296آدرس: خیابان کهریزک ،محوطه داخلی بهشت زهرا -پلاککد پستی: 1815173111تلفن: 021-51633256-7-8ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبهشت زهرا
   104شهید قندیتهران / تهرانکد مرکز: 316آدرس: خیابان سهروردی شمالی ،میدان شهید قندی ،خیابان شهید قندی ،شهرداری منطقه 7-پلاک4کد پستی: 1558917744تلفن: 021-88496937-38ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید قندی
   105شهر قدستهران / تهرانکد مرکز: 322آدرس: بلوار 45 متری انقلاب ،خیابان شهرداری قدس-پلاک113کد پستی: 3754153178تلفن: 021- 46890490-92ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهر قدس
   106برج میلادتهران / تهرانکد مرکز: 325آدرس: اتوبان همت شرق ،برج میلاد -پلاککد پستی: 1449617471تلفن: 021-88620351ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبرج میلاد
   107میدان فردوسیتهران / تهرانکد مرکز: 329آدرس: مشهد ، بلوار سجاد ، نبش شمال شرقی چهار راه بهار ، پلاک1 کد پستی9187713113کد پستی: 1131963411تلفن: 051-37608114-الی37608117ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان فردوسی
   108ولنجکتهران / تهرانکد مرکز: 330آدرس: خیابان ولنجک ،نبش خیابان چهاردهم
   کد پستی : 1985735361
   کد پستی: 1985744354تلفن: 021-‏-22438354-58-26807703-26807705
   ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰
   فعالولنجک
   109کامرانیهتهران / تهرانکد مرکز: 331آدرس: کامرانیه شمالی یا شهید بازدار ،نرسیده به تقاطع نیاوران ،برج شایان-پلاک46کد پستی: 1936975811تلفن: 021-26115246-8ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالکامرانیه
   110ولی عصر - توانیرتهران / تهرانکد مرکز: 334آدرس: خیابان ولیعصر ،بالاتر از پارک ساعی نرسیده به خیابان توانیر-پلاک2289کد پستی: 1516737971تلفن: 021-88203615-88203741-88203564ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالولی عصر - توانیر
   111ملاصدراتهران / تهرانکد مرکز: 335آدرس: خیابان ملاصدرا ،بعد از بیمارستان بقیه اله-پلاک166کد پستی: 1435864464تلفن: 021-88616912-16ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالملاصدرا
   112دولتتهران / تهرانکد مرکز: 336آدرس: خیابان دولت ،مابین بلوار کاوه و خیابان قنات-پلاک1کد پستی: 1939833113تلفن: 021-22775280-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدولت
   113شهید صابونیانتهران / تهرانکد مرکز: 338آدرس: میدان شوش ،خیابان شهید صابونیان-پلاک75کد پستی: 1187817444تلفن: 021-55083616-8ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید صابونیان
   114شهرداری منطقه 14تهران / تهرانکد مرکز: 342آدرس: خیابان17شهریور جنوبی ،اتوبان شهید محلاتی خیابان نبردجنوبی ،پایین تر ازچهارراه زمزم-پلاک4476کد پستی: 1777683193تلفن: 021-33439995ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهرداری منطقه 14
   115خیابان خرمشهرتهران / تهرانکد مرکز: 345آدرس: خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر-پلاک60کد پستی: 1553954111تلفن: 021-88760442-426ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالخیابان خرمشهر
   116پاسدارانتهران / تهرانکد مرکز: 346آدرس: خیابان پاسداران ،بالاتر از برج سفید نبش خیابان نیستان ششم-پلاک242کد پستی: 1946964115تلفن: 021- 22776173-22776237-22596259-22560465ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالپاسداران
   117قایم مقام فراهانیتهران / تهرانکد مرکز: 347آدرس: هفت تیر ،خیابان قائم مقام فراهانی ،بالاتر از میدان شعاع-پلاک114کد پستی: 1586936175تلفن: 021-88836724ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالقایم مقام فراهانی
   118زعفرانیهتهران / تهرانکد مرکز: 350آدرس: زعفرانیه ،خیابان آصف ،نبش کوچه بهزادی-پلاک52کد پستی: 1987754413تلفن: 021-22405529ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالزعفرانیه
   119اقدسیهتهران / تهرانکد مرکز: 354آدرس: اقدسیه ،خیابان بوستان ،نبش خیابان موحد دانش ،روبروی سفارت چین-پلاک27کد پستی: 1957653158تلفن: 021-26112434-26112549-26112674-26116779-26111770ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالاقدسیه
   120سه راه فرمانیهتهران / تهرانکد مرکز: 355آدرس: بلوار اندرزگو ،سه راه فرمانیه ،روبروی بانک اقتصاد نوین-پلاک3کد پستی: 1953774871تلفن: 021-26119835-26117410ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسه راه فرمانیه