15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   121میدان انقلابتهران / تهرانکد مرکز: 356آدرس: میدان انقلاب ،ضلع شمال شرقی میدان ،جنب بانک سپه-پلاک47کد پستی: 1417913118تلفن: 021-66475778ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان انقلاب
   122شهرک راه اهن-گلهاتهران / تهرانکد مرکز: 361آدرس: انتهای اتوبان همت غرب ،شهرک گلستان بلوار امیر کبیر ،نبش چهارراه گلها-پلاک34کد پستی: 1493654111تلفن: 021-44724808ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهرک راه اهن-گلها
   123شهرک والفجر تهرانتهران / تهرانکد مرکز: 362آدرس: خیابان شیخ بهائی شمالی ،شهرک والفجر ،ابتدای خیابان دهم ،شهرداری منطقه 6 ناحیه 6-پلاک16کد پستی: 1437853181تلفن: 021- 88042310ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهرک والفجر تهران
   124طالقانیتهران / تهرانکد مرکز: 363آدرس: خیابان طالقانی ،نرسیده به خیابان مفتح ،روبروی سفارت اسبق آمریکا-پلاک224کد پستی: 1581745511تلفن: 021-88845911-88141971ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالطالقانی
   125سهروردی شمالی تهرانتهران / تهرانکد مرکز: 451آدرس: خیابان سهروردی شمالی ،چهارراه کیهان ،حدفاصل کوچه باسقی و زمانی-پلاک366کد پستی: 1577935814تلفن: 88525023-26ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسهروردی شمالی تهران
   126الهیه- میدان تختیتهران / تهرانکد مرکز: 472آدرس: خیابان الهیه ،خیابان تختی، خیابان 17-پلاک8کد پستی: 1103693929تلفن: 021-22392472-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالالهیه- میدان تختی
   127افریقااسفندیارتهران / تهرانکد مرکز: 473آدرس: بلوار آفریقا ،روبروی تقاطع خیابان اسفندیار-پلاک113کد پستی: 1917743151تلفن: 021-88874079-88876186ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالافریقااسفندیار
   128لواسانتهران / تهرانکد مرکز: 474آدرس: لواسان ،بلوار امام خمینی شورکاب ،نبش بلوار باستی-پلاک1157کد پستی: 3341635954تلفن: 021-26568458-26568461ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعاللواسان
   129چیذرتهران / تهرانکد مرکز: 475آدرس: قیطریه ،خیابان هاشمی علیا نرسیده به میدان ندا-پلاک29کد پستی: 1938993481تلفن: 021-22693359-22676950-22696840ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچیذر
   130خیابان دماوندتهران / تهرانکد مرکز: 476آدرس: خیابان دماوند ،ایستگاه داریوش-پلاک136کد پستی: 1745963651تلفن: 021-77477131-77476874ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالخیابان دماوند
   131کارگر شمالیتهران / تهرانکد مرکز: 477آدرس: خیابان کارگر شمالی ،جنب بیمارستان قلب-پلاک1442کد پستی: 1411715318تلفن: 021-88000468-88330251ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالکارگر شمالی
   132بلوار کشاورزتهران / تهرانکد مرکز: 478آدرس: میدان ولیعصر ،بلوار کشاورز ،بعد از خیابان فلسطین ،ساختمان فرهنگی هنری شهرداری ،نبش کوچه دائمی-پلاک1کد پستی: 1415983111تلفن: 021--88981192 -88981736-88981094ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبلوار کشاورز
   133شریعتی - پل رومیتهران / تهرانکد مرکز: 479آدرس: خیابان شریعتی ،نرسیده به خیابان موسیوند-پلاک1839کد پستی: 1933843851تلفن: 021-22238217ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشریعتی - پل رومی
   134فرمانیه غربیتهران / تهرانکد مرکز: 481آدرس: خیابان فرمانیه غربی ،روبروی خیابان آقائی-پلاک120کد پستی: 1937744615تلفن: 021-22674232-22672609ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرمانیه غربی
   135شعبه ارزی شاهنامهتهران / تهرانکد مرکز: 483آدرس: میدان فردوسی-ساختمان مرکزی بانک شهرفعالشعبه ارزی شاهنامه
   136ظفرتهران / تهرانکد مرکز: 484آدرس: خیابان ظفر ،نرسیده به خیابان نفت ،روبروی خیابان عمرانی-پلاک148کد پستی: 1919754941تلفن: 021-26420562-26420681-26420559ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالظفر
   137شریعتی-پل صدرتهران / تهرانکد مرکز: 485آدرس: خیابان دکتر شریعتی ،بعد از پل صدر روبروی خیابان میرزاپور -پلاک1894کد پستی: 1914965413تلفن: 021-22644406-22631952ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشریعتی-پل صدر
   138گاندیتهران / تهرانکد مرکز: 486آدرس: خیابان گاندی جنوبی ،مابین خیابان 12 و 14 ، مقابل مخابرات شهید کلانتری-پلاک74کد پستی: 1517844115تلفن: 88775014-88774811ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالگاندی
   139مقدس اردبیلیتهران / تهرانکد مرکز: 487آدرس: خیابان مقدس اردبیلی ،خیابان ولیعصر، نبش خیابان فرخ-پلاک1کد پستی: 1985914157تلفن: "021-22414917-2241479622414823"ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمقدس اردبیلی
   140اختیاریه جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 488آدرس: خیابان شهید کلاهدوز ،خیابان اختیاریه جنوبی -پلاک169کد پستی: 1946963717تلفن: 021-22592512ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالاختیاریه جنوبی