15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   141میدان منیریهتهران / تهرانکد مرکز: 489آدرس: خیابان ولیعصر،بالاتر از میدان منیریه-پلاک848کد پستی: 1368636561تلفن: 021-66453715 -66453711ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان منیریه
   142میدان هرویتهران / تهرانکد مرکز: 490آدرس: پاسداران ،ضلع جنوب شرقی ،میدان هروی خیابان گلستان پنجم-پلاک4کد پستی: 1667818611تلفن: 021-22989676-22989681ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان هروی
   143ریحانیتهران / تهرانکد مرکز: 491آدرس: شمس آباد ،میدان بهشتی ،خیابان محمدی ،کوچه نور-پلاک14کد پستی: 1673756714تلفن: 021-26321561ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالریحانی
   144میدان ولیعصرتهران / تهرانکد مرکز: 492آدرس: میدان ولیعصر ،ضلع شمال شرقی-پلاک10کد پستی: 1594637714تلفن: 021-88804451-88805346ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان ولیعصر
   145ولیعصر- میدان ونکتهران / تهرانکد مرکز: 493آدرس: خیابان ولیعصر ،نرسیده به میدان ونک-پلاک2433کد پستی: 1517853511تلفن: 021 -88771176 - 88777689ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالولیعصر- میدان ونک
   146میرداماد - اسکانتهران / تهرانکد مرکز: 494آدرس: خیابان ولیعصر ،تقاطع میرداماد ،ساختمان مرکزی اسکان-پلاک17کد پستی: 1969613341تلفن: 021-88794551ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیرداماد - اسکان
   147میدان تجریشتهران / تهرانکد مرکز: 495آدرس: خ ولیعصر ،نرسیده به میدان تجریش-پلاک3100کد پستی: 1988655381تلفن: 021-22732200- 22732195 -22711950ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان تجریش
   148بنی هاشمتهران / تهرانکد مرکز: 496آدرس: بزرگراه رسالت ،خیابان بنی هاشم ،میدان بنی هاشم-پلاککد پستی: 1665613313تلفن: 021-22532471ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبنی هاشم
   149احمد قصیرتهران / تهرانکد مرکز: 497آدرس: خیابان احمد قصیر ،بین خیابان پنجم و خیابان هفتم-پلاک16کد پستی: 1513716716تلفن: 021-88717727-88726399-88717728ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالاحمد قصیر
   150چهار راه جمهوریتهران / تهرانکد مرکز: 498آدرس: خیابان جمهوری اسلامی ،بعداز چهارراه ولیعصر -پلاک741کد پستی: 1134915159تلفن: 021-66482160 - 66482161ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچهار راه جمهوری
   151سعادت اباد - میدان کاجتهران / تهرانکد مرکز: 499آدرس: سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش کوچه هفتمکد پستی: 1997876333تلفن: 021-22380715-22343039-22343054-22343074-22343082ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعادت اباد - میدان کاج
   152اجودانیهتهران / تهرانکد مرکز: 501آدرس: خیابان اقدسیه ،خیابان شهید سباری ،رو به روی خیابان سپهری هشت-پلاک14کد پستی: 1956754363تلفن: 021-22291870-22291924ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالاجودانیه
   153الهیهتهران / تهرانکد مرکز: 502آدرس: خیابان الهیه ،خیابان تختی، خیابان 17‏-پلاک 8کد پستی: 1964634931تلفن: 021-22392472ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالالهیه
   154جلال ال احمدتهران / تهرانکد مرکز: 503آدرس: بزرگراه جلال آل احمد ،بعداز پل آزمایش-پلاک102کد پستی: 1445833794تلفن: 021-88280056ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالجلال ال احمد
   155شریعتی-میردامادتهران / تهرانکد مرکز: 504آدرس: خیابان شریعتی ،تقاطع میرداماد نیک-پلاک1177کد پستی: 1948944913تلفن: 021-228777200-22877202ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشریعتی-میرداماد
   156سعادت اباد-سرو شرقیتهران / تهرانکد مرکز: 505آدرس: سعادت آباد ،سرو شرقی ،کوچه رشادت-پلاک6کد پستی: 1997876333تلفن: 021-22141808-22141663-22141601ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعادت اباد-سرو شرقی
   157اسلامشهرتهران / تهرانکد مرکز: 506آدرس: اسلامشهر‏، ابتدای بیست متری امام خمینی (ره) جنب مسجد امام نقی(ع)

   کد پستی: 3319619319تلفن: 56357886-56691512-56691513ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰
   فعالاسلامشهر
   158اشرفی اصفهانیتهران / تهرانکد مرکز: 507آدرس: بزرگراه اشرفی اصفهانی ،نرسیده به سیمون بولیوار ،چهارم شرقی-پلاک290کد پستی: 1477677636تلفن: 021-44855912ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالاشرفی اصفهانی
   159بلوار فردوستهران / تهرانکد مرکز: 509آدرس: بلوار فردوس ،شرق ما بین خیابان عقیل و خیابان وفاآذر-پلاک296کد پستی: 1481853848تلفن: 021-44047859 - 44047782ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبلوار فردوس
   160جنت آبادتهران / تهرانکد مرکز: 510آدرس: خیابان جنت آباد شمالی ،خیابان 21 متری گلستان-پلاک1کد پستی: 1475635914تلفن: 021-44622990ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالجنت آباد