25 فروردین 1400
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   161چهارراه ولیعصرتهران / تهرانکد مرکز: 511آدرس: چهرراه ولیعصر جنب مترو ولیعصرساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچهارراه ولیعصر
   162شهریارتهران / تهرانکد مرکز: 512آدرس: شهریار خیابان ولیعصر بعد از پارک کودک نرسیده به خیابان طالقانی پلاک 414کد پستی: 3351633351تلفن: 021-65280740-65280741-65280742ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهریار
   163شهید باهنرتهران / تهرانکد مرکز: 513آدرس: خیابان شهید دکتر باهنر ،نبش کوچه ناطقیان-پلاک28کد پستی: 1954855313تلفن: 021-22839932 - 22839937ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید باهنر
   164فرخی یزدیتهران / تهرانکد مرکز: 514آدرس: ابتدای خیابان پاسداران ،میدان فرخی یزدی ،نبش کوچه دوم-پلاک19کد پستی: 1664773114تلفن: 021-22896808-22896879ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرخی یزدی
   165دربندتهران / تهرانکد مرکز: 515آدرس: میدان تجریش ،خیابان غلام جعفری-پلاک36کد پستی: 1989634411تلفن: 021-22757486-26853202-26853206-22735706ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدربند
   166مولوی غربیتهران / تهرانکد مرکز: 516آدرس: خیابان مولوی غربی ،بعداز میدان محمدیه-پلاک744کد پستی: 1198754518تلفن: 021-55601544-55601589-55601629ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمولوی غربی
   167تهرانپارس - رشیدتهران / تهرانکد مرکز: 518آدرس: تهرانپارس ،خیابان رشید ،نبش کوچه 148 غربی -پلاک119کد پستی: 1651763181تلفن: 021-77728343ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالتهرانپارس - رشید
   168سعدی - اکباتانتهران / تهرانکد مرکز: 520آدرس: خیابان سعدی جنوبی ،خیابان اکباتان-پلاک47کد پستی: 1143655377تلفن: "021-3605804336058047"ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعدی - اکباتان
   169میدان خراسانتهران / تهرانکد مرکز: 521ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان خراسان
   170فرجامتهران / تهرانکد مرکز: 522آدرس: خیابان فرجام ،مابین خیابان سراج و اتوبان باقری ،نبش کوچه خنجری-پلاک251کد پستی: 1685919414تلفن: 021-77736687-77736651-77736645ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفرجام
   171میرزای شیرازیتهران / تهرانکد مرکز: 523آدرس: تهران ، خیابان میرزای شیرازی ، نرسیده به خیابان مطهری ، پلاک177کد پستی: 1586995143تلفن: 02188323293-88316062ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیرزای شیرازی
   172بلوار ارتشتهران / تهرانکد مرکز: 524آدرس: میدان ارتش ،بلوار ارتش ،ما بین خیابان نخل و خیابان خسرو-پلاک15کد پستی: 1955753367تلفن: 021-22490327-22460193ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبلوار ارتش
   173کامرانیه جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 525آدرس: کامرانیه جنوبی ،نبش کوچه معتمدی-پلاک29کد پستی: 1953814713تلفن: 26107854.26107703.26107609.26107982ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالکامرانیه جنوبی
   174ستارخانتهران / تهرانکد مرکز: 526آدرس: خیابان ستارخان ،سه راه تهران ویلا -پلاک446کد پستی: 1455844951تلفن: 021-66552062 - 3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالستارخان
   175میدان حسن ابادتهران / تهرانکد مرکز: 528آدرس: تهران، خیابان امام خمینی (ره)، بعد از میدان حسن آباد، ، روبروی خیابان میردامادی، پلاک 280
   کد پستی : 1113773711
   کد پستی: 1137915817تلفن: 66953107-66954584-66957433ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰
   فعالمیدان حسن اباد
   176گیشاتهران / تهرانکد مرکز: 529آدرس: تهران، گیشا (کوی نصر)، نبش خیابان 23 ، پلاک 234تلفن: 86110967-86110971-86110974-86110977-86110981ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالگیشا
   177نیاوران - مژدهتهران / تهرانکد مرکز: 530آدرس: خیابان نیاوران ،خیابان شهید مقدسی ،نبش کوچه آزادی-پلاک2کد پستی: 1971975311تلفن: 021-26850969 -26851239-26851107-26851129-26851139ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالنیاوران - مژده
   178باغ فردوستهران / تهرانکد مرکز: 531آدرس: میدان تجریش‏‏‏-خیابان ولیعصر‏‏‏-نرسیده به دوراهی زعفرانیه‏‏‏-پلاک 1590کد پستی: 1988615853تلفن: 021-22745536- 22745537ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالباغ فردوس
   179محمودیهتهران / تهرانکد مرکز: 532آدرس: خیابان ولیعصر ،بالاترازپارک وی ،شهید مصطفی میرشریفی-پلاک2792کد پستی: 1986917346تلفن: 021-22666452-22666131ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمحمودیه
   180دیباجی جنوبیتهران / تهرانکد مرکز: 533آدرس: خیابان دیباجی جنوبی ،نرسیده به پل صدر ،کوچه رحیمی-پلاک104کد پستی: 1951876445تلفن: 021-22589283 - 22586349ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالدیباجی جنوبی