15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   181میدان هفت تیرتهران / تهرانکد مرکز: 534آدرس: تهرانساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان هفت تیر
   182مرزدارانتهران / تهرانکد مرکز: 535آدرس: بلوار مرزداران ،بعد از چهارراه دانش-پلاک86کد پستی: 1464653376تلفن: 021-44204182ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمرزداران
   183فلامک شمالیتهران / تهرانکد مرکز: 536آدرس: شهرک غرب ،بلوار دادمان ،اول خیابان فلامک شمالی ،ابتدای کوچه شهید حیدریان-پلاک1کد پستی: 1467885111تلفن: 021-88580524-88590611ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفلامک شمالی
   184ولیعصر - پارک ساعیتهران / تهرانکد مرکز: 537آدرس: خیابان ولیعصر ،بالاتر از خیابان شهید بهشتی، نبش کوچه نادر پ2111کد پستی: 1511713138تلفن: 021-88708470-88707083-88707570ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالولیعصر - پارک ساعی
   185ایران زمین - مهستانتهران / تهرانکد مرکز: 538آدرس: شهرک غرب ،خیابان ایران زمین ،خیابان مهستان ،ابتدای کوچه 2-پلاک10کد پستی: 1465813651تلفن: 021-88095630-88092856-88372478ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالایران زمین - مهستان
   186شعبه مجازیتهران / تهرانکد مرکز: 724فعالشعبه مجازی
   187اکباتان/نفیسیتهران / تهرانکد مرکز: 532آدرس: تهران ، فاز یک شهرک اکباتان، خیابان شهید نفیسی ، روبه روی اداره مخابرات، پ 57تلفن: 021-40446769-40442656-‏‏40446546‏‏فعالاکباتان/نفیسی
   188آزادیتهران / تهرانکد مرکز: 216آدرس: خیابان آزادی ،ابتدای خیابان استاد معین ،شهرداری منطقه 9تلفن: 021-66071522-66071515فعالآزادی
   189شعبه ورامینتهران / ورامینکد مرکز: 480آدرس: ورامین – میدان امام حسین – خیابان شهید بهشتی – جنب شهرداری مرکزی ورامینکد پستی: 3371813415تلفن: 40334923
   40334879 - 021
   فعالشعبه ورامین
   190شهرکردچهارمحال و بختیاری / شهرکردکد مرکز: 291آدرس: خیابان فردوسی جنوبی ،تقاطع خیابان خواجه نصیر-پلاک168کد پستی: 8816954945تلفن: 038 - 32277767-32277789-32277778-32277787ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالشهرکرد
   191بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 306آدرس: بلوار شهید مدرس ،مابین خیابان مدرس 24 و 26 -پلاک322کد پستی: 9718887753تلفن: 056 - 32423557 - 32449200 - 32446240-42ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالبیرجند
   192ازادی بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 439آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری جنب شهرداری منطقه 8 اصفهان (خیابان شهید شهبازی)تلفن: 0311-4407586ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالازادی بیرجند
   193پاسداران بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 440آدرس: بیرجندساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالپاسداران بیرجند
   194سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 314آدرس: سبزوار – خیابان مطهری – نبش مطهری 12 کد پستی: 9618643314تلفن: 05144656263- 05144656264 ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالسبزوار
   195اسرار سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 448آدرس: خراسان جنوبیساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالاسرار سبزوار
   196مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 266آدرس: خیابان احمدآباد ،مابین خیابان قائم و خیابان پاستور-پلاک210کد پستی: 9183714514تلفن: 051-38453961-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالمشهد
   197میدان راهنماییخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 273آدرس: میدان راهنمایی-پلاک4کد پستی: 9185983111تلفن: 051-37655831ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان راهنمایی
   198خیابان امام رضاخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 274آدرس: خیابان امام رضا ،مابین خیابان امام رضا 16 و 18 -پلاک572کد پستی: 9166613453تلفن: 051-38519031-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالخیابان امام رضا
   199خزانه مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 3003آدرس: مشهدتلفن: 051-3760839ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالخزانه مشهد
   200مصلی مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 304آدرس: بلوار مصلی ،مابین خیابان مصلی 8 و 10 -پلاک239کد پستی: 9153614469تلفن: 051-33671700-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۳۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰:۰۰فعالمصلی مشهد