27 فروردین 1400
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   21محتشم کاشانیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 376آدرس: خیابان محتشم کاشانی ،نرسیده به چهارراه رودکی-پلاک41کد پستی: 8175814661تلفن: 0313-6295556-6295661ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمحتشم کاشانی
   22پل بزرگمهراصفهان / اصفهانکد مرکز: 402آدرس: میدان بزرگمهر ،ابتدای خیابان بزرگمهر،نبش کوچه معراج-پلاک1کد پستی: 8158835541تلفن: 0313-2665675-2665677-2665690ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالپل بزرگمهر
   23ایت اله ادیباصفهان / اصفهانکد مرکز: 404آدرس: میدان 25 آبان ،ابتدای خیابان آیت اله ادیب-پلاک158کد پستی: 8148963181تلفن: 0313-4454266-4482149-4454262-4479600ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالایت اله ادیب
   24بوستان ملتاصفهان / اصفهانکد مرکز: 405آدرس: اصفهان – بوستان ملت – حد فاصل پل آذر و 33 پل – نبش کوچه 29 (آسیاب)‏‏-پ 115
   کد پستی 8173693957
   کد پستی: 8173694414تلفن: 031-36272690-36275012ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالبوستان ملت
   25خانه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 406آدرس: خانه اصفهان ،خیابان گل خانه چهارراه بنفشه-پلاک3کد پستی: 8194818941تلفن: 0313-4215031-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخانه اصفهان
   26خیابان اتشگاه اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 407آدرس: خیابان آتشگاه اصفهانساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخیابان اتشگاه اصفهان
   27خیابان مطهری اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 409آدرس: خیابان مطهری ،خیابان صائب-پلاک2کد پستی: 8184813111تلفن: 0313-2359902-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخیابان مطهری اصفهان
   28علامه امینیاصفهان / اصفهانکد مرکز: 433آدرس: خیابان علامه امینی شرقی-پلاک273کد پستی: 8158944374تلفن: 0313-2617006-7ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالعلامه امینی
   29خیابان جی اصفهاناصفهان / اصفهانکد مرکز: 434آدرس: خیابان جی خیابان ابر-پلاک25کد پستی: 8156155151تلفن: 0313-5251375-76ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخیابان جی اصفهان
   30زرین شهراصفهان / زرین شهرکد مرکز: 348آدرس: ابتدای خیابان ولیعصر-پلاک511کد پستی: 8471989741تلفن: 0315-2212091 - 2212092-2212131ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالزرین شهر
   31کاشاناصفهان / کاشانکد مرکز: 321آدرس: میدان دروازه دولت ،خیابان امیریه-پلاک8240کد پستی: 8716638178تلفن: 0315-5471404ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالکاشان
   32گلشهرالبرز / کرجکد مرکز: 265آدرس: خیابان 45 متری گلشهر ،آبان شرقی-پلاک2/603کد پستی: 3138914585تلفن: 026-34643194-34643188ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالگلشهر
   33عظیمیه کرجالبرز / کرجکد مرکز: 268آدرس: بلوار 45 متری کاج-پلاک303کد پستی: 3155643471تلفن: 026-32512601-32512519ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالعظیمیه کرج
   34میدان توحید کرجالبرز / کرجکد مرکز: 286آدرس: میدان توحید، بلوار بلال حبشی-پلاک72کد پستی: 3134851889تلفن: 026-32279247-49ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان توحید کرج
   35هفت تیر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 307آدرس: بلوار هفت تیر ،حد فاصل چهارراه کارخانه قند و چهاراه مصباح -پلاککد پستی: 3134686745تلفن: 026-32262820-21-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالهفت تیر کرج
   36شهید بهشتی کرجالبرز / کرجکد مرکز: 367آدرس: ؛ سه راه رجایی شهر؛ به سمت میدان سپاه؛ نبش خیابان ولیعصر3 ؛ کد پستی 3133775694کد پستی: 3144919145تلفن: 026-32762663-32762877ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالشهید بهشتی کرج
   37مهر شهر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 369آدرس: بلوار شهرداری ،فاز 3 مهرشهر ،نبش کوچه 307-پلاک298کد پستی: 3185714133تلفن: 026-33419770-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمهر شهر کرج
   38رسالت کرجالبرز / کرجکد مرکز: 377آدرس: کرجساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرسالت کرج
   39رجایی شهر کرجالبرز / کرجکد مرکز: 378آدرس: رجائی شهر ،فلکه اول خیابان مطهری ،نرسیده به خیابان فروردین-پلاک189کد پستی: 3145983611تلفن: 026-34210206ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرجایی شهر کرج
   40بلوار دانش اموز کرجالبرز / کرجکد مرکز: 419آدرس: کرج بلوار دانش اموز شهرداری منطقه 9ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار دانش اموز کرج