15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   221زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 333آدرس: خیابان خرمشهر-پلاک265کد پستی: 4516746411تلفن: 024-33785403-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالزنجان
   222دامغانسمنان / دامغانکد مرکز: 422آدرس: خیابان امام خمینی-پلاک21کد پستی: 3671691477تلفن: 023-35230620 -21-22ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالدامغان
   223سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 288آدرس: بلوار 17 شهریور – جنب پارک 17 شهریور‏-کد پستی:18199‏-35196کد پستی: 3518794533تلفن: 023-33341161ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالسمنان
   224بلوار ورزش سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 420آدرس: بلوار ورزش سمنانساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالبلوار ورزش سمنان
   225زاهدانسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 332آدرس: استان سیستان و بلوچستان ، شهر زاهدان‏- خیابان امیرالمومنین‏- جنب امیر المومنین 8 پلاک 252
   کد پستی 9813693113
   کد پستی: 9813695153تلفن: 054 - 33215450 - 33215451-33215452ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۰۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰:۰۰
   فعالزاهدان
   226شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 270آدرس: خیابان قصر دشت ،آسیاب قوامی ،روبروی کوچه 57-پلاک77کد پستی: 7193733411تلفن: 071-36285561-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالشیراز
   227خزانه شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 3006تلفن: 0713-6275152-6287298ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالخزانه شیراز
   228کریم خان زند شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 308آدرس: خیابان کریم خان زند ،مابین فلکه قدس و فلکه نمازی ،نبش کوچه 41-پلاککد پستی: 7134774854تلفن: 071-32346023-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالکریم خان زند شیراز
   229پایانه کاراندیش شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 315آدرس: شیراز ‏، میدان گلستان (کلبه) ‏، بلوار گلستان ، جنب هتل رز ریحان ‏، پلاک 7‏‏‏‏/819
   کد پستی 7145778388
   کد پستی: 7145793546تلفن: 071-37326034-37326482ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالپایانه کاراندیش شیراز
   230بین الحرمین شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 323آدرس: میدان شاه چراغ ،ابتدای خیابان احمدی -پلاککد پستی: 7138641639تلفن: 071-37365920-23ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبین الحرمین شیراز
   231شهید چمران شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 343آدرس: بولوار شهید چمران ،ساختمان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری شیراز -پلاککد پستی: 7194733863تلفن: 0713-6270538-6270535ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالشهید چمران شیراز
   232معالی اباد شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 349آدرس: شیراز‏، معالی آباد‏ ، نبش کوچه 11 دکتر شریعتی ، روبروی کلانتری معالی آباد
   کد پستی 7187753364
   کد پستی: 7187777131تلفن: ‏‏‏‏8‏‏‏‏-36353475‏‏‏‏-071ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالمعالی اباد شیراز
   233ملاصدرا شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 382آدرس: چهار راه ملاصدرا ،بلوار بعثت ،نبش بن بست 33-پلاک600کد پستی: 7133645535تلفن: 071-32303272, 32346393-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالملاصدرا شیراز
   234بلوار ازادی شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 383آدرس: میدان آزادی ،بلوار امام خمینی ،مابین خیابان ارم و خیابان خاکشناسی ،مابین کوچه 15و17-پلاککد پستی: 7143835736تلفن: 071-32299561-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار ازادی شیراز
   235بلوار پاسدارانفارس / شیرازکد مرکز: 384آدرس: بلوار پاسداران ،نبش کوچه 62-پلاککد پستی: 7184978661تلفن: 071-38336953-54ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار پاسداران
   236امیرکبیر شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 444آدرس: بلوار امیرکبیر ،بعد از خیابان صاحب الامر -پلاککد پستی: 7178867616تلفن: 071-38206750-1ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالامیرکبیر شیراز
   237ارگ شیرازفارس / شیرازکد مرکز: 454آدرس: چهارراه زند ،خیابان سعدی -پلاککد پستی: 7136613451تلفن: 071-32222407-32247797ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالارگ شیراز
   238لارفارس / لارکد مرکز: 456آدرس: شهر قدیم ،خیابان مدرس جنوبی -پلاککد پستی: 7431939548تلفن: 071-52334231-52347901ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعاللار
   239مرودشتفارس / مرودشتکد مرکز: 450آدرس: میدان امام خمینی -پلاککد پستی: 7371876443تلفن: 071-43220215-6ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمرودشت
   240قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 269آدرس: چهار راه فلسطین ،ضلع جنوب شرقی-پلاک149کد پستی: 3413873346تلفن: 028-33363434-7ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالقزوین