15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   241طالقانی قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 293آدرس: خیابان طالقانی-پلاک96کد پستی: 3416613877تلفن: 028-33247520-30-40ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالطالقانی قزوین
   242خزانه قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 3007ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخزانه قزوین
   243بویین زهرا قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 311آدرس: میدان مادر ،خیابان پاسداران-پلاک73کد پستی: 3451737941تلفن: 028-34229271-3ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالبویین زهرا قزوین
   244بلوار دانشگاه بین المللقزوین / قزوینکد مرکز: 379آدرس: خیابان نوروزیان-پلاک39کد پستی: 3414886361تلفن: 028-33689891-2-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار دانشگاه بین الملل
   245شهید بابایی قزوینقزوین / قزوینکد مرکز: 381آدرس: خیابان دانشگاه ،میدان شهید بابائی-پلاک183کد پستی: 3415716747تلفن: 028-33354508-9ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالشهید بابایی قزوین
   246قمقم / قمکد مرکز: 271آدرس: خیابان صفائیه-پلاک892کد پستی: 3715647984تلفن: 025-37743502ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالقم
   247چهار راه بازار قمقم / قمکد مرکز: 284آدرس: ابتدای خیابان طالقانی-پلاک37کد پستی: 3713735349تلفن: 025-37723207-37704565-37707880ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالچهار راه بازار قم
   248سالاریه قمقم / قمکد مرکز: 285آدرس: بلوار امین ،خیابان سالاریه ،مابین کوچه نواب و کوچه گلزاری-پلاک24کد پستی: 3716616973تلفن: 025-32924130-170-190-192ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالسالاریه قم
   249میدان جهاد قمقم / قمکد مرکز: 309آدرس: قم ، خیابان 19 دی (باجک) ، روبروی کوچه 52 ، پلاک 705کد پستی: 3713653639تلفن: 025-37706443-3‏‏‏‏‏‏37706616‏‏‏-37706615ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمیدان جهاد قم
   250بلوار امین قمقم / قمکد مرکز: 385آدرس: بلوار امین ،مابین کوچه 17 و 19 -پلاککد پستی: 3716638874تلفن: 025-32617576-32617577ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبلوار امین قم
   251سنندجکردستان / سنندجکد مرکز: 281آدرس: خیابان شهید تعریف-پلاک208کد پستی: 6617616795تلفن: 087-33288011-12-20ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالسنندج
   252رفسنجانکرمان / رفسنجانکد مرکز: 411آدرس: خیابان مطهری ،نبش خیابان مطهری ششم -پلاککد پستی: 7718677619تلفن: 034-34320052 - 2ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرفسنجان
   253کرمانکرمان / کرمانکد مرکز: 299آدرس: بلوار شهید صدوقی ،نبش خیابان صدوقی 4 -پلاککد پستی: 7619613537تلفن: 034 - 32458466 - 32460685 - 32460696 - 7ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالکرمان
   254کرمانشاهکرمانشاه / کرمانشاهکد مرکز: 280آدرس: خیابان 22 بهمن ،بلوار نوبهار ،چهارراه سی متری دوم-پلاک63کد پستی: 6714787986تلفن: 083-38399510-13ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۴:۴۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۳۰:۰۰ الی ۱۳:۴۵:۰۰فعالکرمانشاه
   255یاسوجکهکیلویه و بویراحمد / یاسوجکد مرکز: 425آدرس: خیابان 13آبان- روبروی داروخانه شبانه روزی حکمتی
   کد پستی 7591778397
   کد پستی: 7581794547تلفن: 074-33222995-33221976ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰
   فعالیاسوج
   256گرگانگلستان / گرگانکد مرکز: 289آدرس: میدان شهرداری ،ابتدای خیابان پاسداران-پلاک2984کد پستی: 4917646393تلفن: 017-32232382-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالگرگان
   257گنبدگلستان / گنبدکاووسکد مرکز: 298آدرس: خیابان طالقانی شرقی-پلاک866کد پستی: 4971895134تلفن: 017-33540520-4ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالگنبد
   258بندرانزلیگیلان / بندرانزلیکد مرکز: 328آدرس: خیابان شهید مطهری-پلاک217کد پستی: 4313673115تلفن: 01344554006-01344554009-01344549011-01344549013ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالبندرانزلی
   259رشتگیلان / رشتکد مرکز: 278آدرس: خیابان گلسار ،نبش خیابان 106-پلاک23کد پستی: 4165754165تلفن: 01332125254-56ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالرشت
   260مطهری رشتگیلان / رشتکد مرکز: 337آدرس: خیابان مطهری-پلاککد پستی: 4183633336تلفن: 013-33335880-5ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۰۰:۰۰فعالمطهری رشت