15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   61ازادیتهران / تهرانکد مرکز: 216آدرس: خیابان آزادی ،ابتدای خیابان استاد معین ،شهرداری منطقه 9-پلاک496کد پستی: 1318915513تلفن: 021-66071522-66071515ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالازادی
   62بوستانتهران / تهرانکد مرکز: 217آدرس: میدان پونک ،مجتمع تجاری بوستان ،طبقه همکف -پلاک285کد پستی: 1476894957تلفن: 021-44499275ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبوستان
   63آزادی - یادگارتهران / تهرانکد مرکز: 218آدرس: خیابان آزادی ،مابین خیابان شهیدان و خیابان جیحون ،ابتدای کوچه مشعوف-پلاک378کد پستی: 1343864319تلفن: 021-66067052-53ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالآزادی - یادگار
   64رسالت - کرمانتهران / تهرانکد مرکز: 219آدرس: بزرگراه رسالت ،بعد از خیابان کرمان-پلاک818کد پستی: 1634873811تلفن: 021-26142240-26142265ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالرسالت - کرمان
   65پیروزیتهران / تهرانکد مرکز: 220آدرس: خیابان پیروزی ،سه راه سلیمانیه-پلاک768کد پستی: 1764636746تلفن: 021-33305190-33305676-33305229-33304963ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالپیروزی
   66میدان قدستهران / تهرانکد مرکز: 221آدرس: میدان قدس ،ابتدای خیابان شهید باهنر-پلاک553کد پستی: 1971643151تلفن: 021-22759823ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان قدس
   67شهرک راه اهنتهران / تهرانکد مرکز: 222آدرس: شهرک گلستان ،خیابان امیرکبیر ،تقاطع 45 متری کاج -پلاک471کد پستی: 1493967163تلفن: 021-44755519-ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهرک راه اهن
   68خاقانی - سعدیتهران / تهرانکد مرکز: 223آدرس: خیابان دماوند‏‏- حدفاصل ایستگاه آیت و ابوریحان‏‏-نبش خیابان مسعود سعد سلمانی ‏- جنب مدرسه علوی‏‏-پلاک 468 – کد پستی1743674563کد پستی: 1744753169تلفن: 021-77405967-77425706ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالخاقانی - سعدی
   69میدان امام حسینتهران / تهرانکد مرکز: 224آدرس: میدان امام حسین -خیابان دماوند-نبش منتظریکد پستی: 1618914131تلفن: 021-33302751ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان امام حسین
   70جمالزاده شمالیتهران / تهرانکد مرکز: 225آدرس: خیابان جمالزاده شمالی ،نرسیده به بلوار کشاورز ،نبش کوچه نیلوفر-پلاک4کد پستی: 1418893745تلفن: 021-66927000-66594406-ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالجمالزاده شمالی
   71حسینیه ارشادتهران / تهرانکد مرکز: 226آدرس: خیابان شریعتی، پایین تر از حسینیه ارشاد ،شهرداری منطقه 3-پلاک4718کد پستی: 1546649311تلفن: 021-22905888-22905434ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالحسینیه ارشاد
   72شهر ریتهران / تهرانکد مرکز: 227آدرس: شهرری خیابان رازی یا 24متری ،نبش کوچه خوش نظر -پلاک2کد پستی: 1871839556تلفن: 021-55929430 ‏ 55929433 ‏- 55929435ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهر ری
   73ولی عصر – دستگردیتهران / تهرانکد مرکز: 228آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد-پلاک2533کد پستی: 1968833131تلفن: 021-88875657-9ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالولی عصر – دستگردی
   74شهید احمد کاظمیتهران / تهرانکد مرکز: 229آدرس: خانی آباد نو بلوار میلاد ،شهرداری منطقه 19-پلاک10کد پستی: 1893618153تلفن: 021-55501513-55501222ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید احمد کاظمی
   75نازی آبادتهران / تهرانکد مرکز: 230آدرس: نازی آباد، میدان بهمنیار ،ابتدای خیابان خالقی پور-پلاک2کد پستی: 1811614496تلفن: 021-55058645-55347060ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالنازی آباد
   76تهرانسرتهران / تهرانکد مرکز: 231آدرس: تهرانسر، ضلع جنوب غربی میدان کمال الملک ،شهرداری منطقه 21-پلاک9کد پستی: 1387978885تلفن: 021-44504815-44504819ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالتهرانسر
   77سید جمال الدین اسد ابادیتهران / تهرانکد مرکز: 232آدرس: یوسف آباد ،خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ،میدان کلانتری ،شهرداری منطقه 6-پلاک6کد پستی: 1434674961تلفن: 021-88612419-88612420ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسید جمال الدین اسد ابادی
   78سه راه افسریهتهران / تهرانکد مرکز: 233آدرس: سه راه افسریه ،شهرداری منطقه 15-پلاک1کد پستی: 1779815489تلفن: 021-33152726-33824442ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسه راه افسریه
   79سعادت ابادتهران / تهرانکد مرکز: 234آدرس: سعادت آباد ،بلوار سرو غربی ،میدان قیصر امین پور، خیابان شهرداری ،شهرداری منطقه 2-پلاک4کد پستی: 1998896991تلفن: 021-22091147-49ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسعادت اباد
   80بازار مبل یافت آبادتهران / تهرانکد مرکز: 235آدرس: تهران، آیت اله سعیدی ، یافت آباد شرقی ، جنب پاساژ مبل ایران پلاک 25کد پستی: 1361814146تلفن: 021-66631128-66631135

   ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰
   فعالبازار مبل یافت آباد