15 اسفند 1399
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   81ایت اله سعیدیتهران / تهرانکد مرکز: 237آدرس: بزرگراه آیت اله سعیدی ،بعد از چهارراه یافت آباد ،شهرداری منطقه 18-پلاک189کد پستی: 1373755956تلفن: 021-66294748 - 66294747ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالایت اله سعیدی
   82قیطریهتهران / تهرانکد مرکز: 238آدرس: خیابان شریعتی ،پل رومی بلوار صبا ،خیابان شهید کریمی-پلاک20کد پستی: 1933897862تلفن: 021-22246164-65-69ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالقیطریه
   83شهید قنبریتهران / تهرانکد مرکز: 239آدرس: میدان رسالت ،خیابان هنگام ،خیابان شهید محمد طاهر خانی ،شهرداری منطقه 4-پلاک1کد پستی: 1676973414تلفن: 021-77803027- 77135001 - 77181312-77196275ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالشهید قنبری
   84پاکنژادتهران / تهرانکد مرکز: 240آدرس: شهرک غرب ،بلوار پاکنژاد ،تقاطع بلوار دریا-پلاک1کد پستی: 1998946455تلفن: 021-88697761ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالپاکنژاد
   85ترمینال جنوبتهران / تهرانکد مرکز: 242آدرس: تهران ، بزرگراه بعثت ، خیابان خزانه بخارایی، بین فلکه اول و دوم ، پلاک 328کد پستی: 1188813137تلفن: 021-55354289-55187924ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالترمینال جنوب
   86چشمه علیتهران / تهرانکد مرکز: 243آدرس: شهرری ،اتوبان شهید کریمی ،تقاطع خیابان شهید غیوری ،سه راه چشمه علی-پلاک2کد پستی: 1863812165تلفن: 021-33773301-02ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالچشمه علی
   87ایت اله کاشانیتهران / تهرانکد مرکز: 244آدرس: خیابان آیت اله کاشانی ،شهرداری منطقه 5-پلاک163کد پستی: 1471814857تلفن: 021-44009232-33ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالایت اله کاشانی
   88بیهقیتهران / تهرانکد مرکز: 245آدرس: خیابان بیهقی ،کوچه 16 شرقی-پلاک22کد پستی: 1515665311تلفن: 43917300ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبیهقی
   89آرژانتین-الوندتهران / تهرانکد مرکز: 248آدرس: میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان الوند-پلاک15کد پستی: 1514944814تلفن: 021-88794109 -88195572ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالآرژانتین-الوند
   90حافظ شمالیتهران / تهرانکد مرکز: 249آدرس: خیابان حافظ شمالی ،تقاطع زرتشت شرقی-پلاک743کد پستی: 1597713111تلفن: 021-88805735-37ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالحافظ شمالی
   91میدان شهداتهران / تهرانکد مرکز: 251آدرس: میدان شهدا ،خیابان مجاهدین ،نبش خیابان عظیم زادگان، شهرداری منطقه 12-پلاک18کد پستی: 1156934811تلفن: 021-33513297-99ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالمیدان شهدا
   92فلکه دوم تهرانپارستهران / تهرانکد مرکز: 252آدرس: تهرانپاس ،بین چهارراه تیرانداز و فلکه دوم ،نبش خیابان 164 غربی-پلاک142کد پستی: 1653997564تلفن: 77733404-76702539-76701431-76702414-76702395ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفلکه دوم تهرانپارس
   93بازار دوم نازی آبادتهران / تهرانکد مرکز: 253آدرس: تهران ، بازار دوم نازی آباد ، ابتدای خیابان مدائن ، پلاک 350کد پستی: 1817683176تلفن: 021-55081229ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالبازار دوم نازی آباد
   94فلکه صادقیهتهران / تهرانکد مرکز: 255آدرس: خیابان محمد علی جناح، نرسیده به فلکه دوم صادقیه خیابان 27 غربی-پلاک17کد پستی: 1451744373تلفن: 021-44299678-44240602ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالفلکه صادقیه
   95سه راه فتحتهران / تهرانکد مرکز: 256آدرس: بزرگراه فتح ،بعد از میدان شیرپاستوریزه-پلاک242کد پستی: 1386873941تلفن: 021-66816212-66816221-66816196ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالسه راه فتح
   96ابوذرتهران / تهرانکد مرکز: 259آدرس: خیابان ابوذر ،ابتدای خیابان قفیلی، شهرداری منطقه 17-پلاک681کد پستی: 1363778711تلفن: 021-55750799-55736767ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالابوذر
   97خیابان قزوینتهران / تهرانکد مرکز: 260آدرس: خیابان قزوین ،شهرداری منطقه 11-پلاک344کد پستی: 1336613511تلفن: 021-55422928ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۱۵:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۶:۴۵:۰۰ الی ۱۲:۱۵:۰۰فعالخیابان قزوین
   98اکباتان- مگامالتهران / تهرانکد مرکز: 261آدرس: شهرک اکباتان ،فاز 2 ،مجتمع تجاری مگامال -پلاک102کد پستی: 1395963113تلفن: 021-44632290ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالاکباتان- مگامال
   99پانزده خرداد شرقیتهران / تهرانکد مرکز: 262آدرس: خیابان پانزده خرداد شرقی ،بعد از خیابان پامنار -پلاک361کد پستی: 1117913814تلفن: 021-33907075-36056406 -36056316ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالپانزده خرداد شرقی
   100پرندتهران / تهرانکد مرکز: 263آدرس: پرند-میدان استقلال بلوار جمهوری- روبروی مسجد جامع پvknتلفن: 56790181ساعت کار در روزهای شنبه تا چهار شنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۴:۳۰:۰۰, ۱۴:۳۰:۰۰ الی ۱۶:۰۰:۰۰ساعت کار در روز پنجشنبه: ۰۷:۴۵:۰۰ الی ۱۳:۳۰:۰۰فعالپرند