01 اسفند 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شهرنت
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   181میدان بسیج آبادانخوزستان / آبادانکد مرکز: 245304مرکز ناظر: ابادانآدرس: کوی قدس حدفاصل بهار 11 و 12 میدان بسیج (فضای حاشیه میدان بسیج)فعالمیدان بسیج آبادان
   182کنزالمالخوزستان / آبادانکد مرکز: 245397مرکز ناظر: ابادانآدرس: فلکه پمپ بنزین، بلوار علی ابن ابیطالب‏‏، مرکز کنزالمالفعالکنزالمال
   183 میدان مقاومت خرمشهرخوزستان / آبادانکد مرکز: 245420مرکز ناظر: ابادانآدرس: میدان مقاومت، جنب اداره آتش نشانیفعال میدان مقاومت خرمشهر
   184سلمان فارسی اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245124مرکز ناظر: اهوازآدرس: ابتدای خیابان سلمان فارس(نادری) ،تقاطع خیابان آزادگانفعالسلمان فارسی اهواز
   185چهارراه سلمان فارسی اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245311مرکز ناظر: اهوازآدرس: خیابان سلمان فارسی(نادری) ،چهار راه سلمان فارسی(چهارراه نادری) ، روبروی بازار موبایلفعالچهارراه سلمان فارسی اهواز
   186خرم کوشک اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245312مرکز ناظر: اهوازآدرس: خرم کوشک، بلوار حمیدی، خیابان شریعتی، محوطه پارک نازفعالخرم کوشک اهواز
   187پارک زیتون اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245343مرکز ناظر: اهوازآدرس: حاشیه پارک زیتونفعالپارک زیتون اهواز
   188کوی گلستان اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245382مرکز ناظر: اهوازآدرس: کوی گلستان، تقاطع خیابان سعدی و شیرازفعالکوی گلستان اهواز
   189باهنر اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245429مرکز ناظر: پادادشهرآدرس: خیابان باهنر ، نبش ناصح شرقیفعالباهنر اهواز
   190پادادشهر اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245430مرکز ناظر: پادادشهرآدرس: پادادشهر، فلکه جواد الائمهفعالپادادشهر اهواز
   191میدان میوه تره بار اهوازخوزستان / اهوازکد مرکز: 245431مرکز ناظر: اهوازآدرس: فلکه نمایشگاه بین المللی، جاده پلیس راه اندیمشک، نرسیده به کیانشهر، بازار میوه و تره بارفعالمیدان میوه تره بار اهواز
   192فلکه بید بلندخوزستان / بهبهانکد مرکز: 245201مرکز ناظر: بهبهانآدرس: فلکه بید بلند ،ابتدای خیابان پیروزفعالفلکه بید بلند
   193بازار قدیم دزفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 245208مرکز ناظر: دزفولآدرس: خیابان شریعتی ،بین خیابان های ساحلی و امام خمینی ،جنب بازار قدیم دزفولفعالبازار قدیم دزفول
   194بازارچه ساحلی شوشخوزستان / دزفولکد مرکز: 245372مرکز ناظر: دزفولآدرس: روبروی بازارچه ساحلی ،جنب شهربازیفعالبازارچه ساحلی شوش
   195فرمانداری شوشترخوزستان / دزفولکد مرکز: 245396مرکز ناظر: دزفولآدرس: میدان غدیر، خیابان طالقان، فرمانداری شوشترفعالفرمانداری شوشتر
   196شهرداری اندیمشکخوزستان / دزفولکد مرکز: 245418مرکز ناظر: دزفولآدرس: بلوار طالقانی ، میدان خلیج فارس، جنب شهرداری اندیمشکفعالشهرداری اندیمشک
   197سوسنگردخوزستان / سوسنگردکد مرکز: 245504آدرس: خیابان شریعتی، جنب بازار روز
   (بازار کویت)
   فعالسوسنگرد
   198سبزه میدان زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 245186مرکز ناظر: زنجانآدرس: سبزه میدانفعالسبزه میدان زنجان
   199بیمارستان بوعلی سینازنجان / زنجانکد مرکز: 245357مرکز ناظر: زنجانآدرس: بلوارامام خمینی (ره) ،روبروی بیمارستان بوعلی سینا فعالبیمارستان بوعلی سینا
   200پارک شهر قیدارزنجان / زنجانکد مرکز: 245425مرکز ناظر: زنجانآدرس: خ امام خمینی،  پارک شهر روبروی بانک ملیفعالپارک شهر قیدار