01 اسفند 1398
X
   
 
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • جستجوی سریع
  • شهرنت
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   341مطهری بندر عباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245257مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: چهارراه مطهری ، جنب دبیرستان امام خامنه ایفعالمطهری بندر عباس
   342میدان لارک بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245258مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: بلوار طالقانی( بلوار ساحلی) ،میدان لارک روبروی بازار ماهی فروش هافعالمیدان لارک بندرعباس
   343میدان یادبودهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245259مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: میدان یادبود ، جنب دانشگاه علوم و معارف قرانیفعالمیدان یادبود
   344چهارراه دانشگاههرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245260مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: خیابان دانشگاه ،چهارراه دانشگاه فعالچهارراه دانشگاه
   345چهار راه پردیس بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245460مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: رسالت شمالی ، چهار راه پردیس فعالچهار راه پردیس بندرعباس
   346سیتی سنتر بندرعباسهرمزگان / بندرعباسکد مرکز: 245477مرکز ناظر: بندرعباسآدرس: میدان 17 شهریور، ابتدای خیابان بهادر شمالی، نبش مجتمع سیتی سنترفعالسیتی سنتر بندرعباس
   347سیتی سنترهرمزگان / قشمکد مرکز: 245136مرکز ناظر: قشمآدرس: میدن امام قلی خان ،سیتی سنتریک ،ورودی درب اصلیفعالسیتی سنتر
   348درگهانهرمزگان / قشمکد مرکز: 245508مرکز ناظر: قشمآدرس: بازار 2 دلفین، روبروی پارکینگ شهرداریفعالدرگهان
   349اسکله تفریحیهرمزگان / کیشکد مرکز: 245154مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس: بلوار دریا ،اسکله تفریحیفعالاسکله تفریحی
   350پردیس کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 245428مرکز ناظر: پردیس کیشآدرس:  میدان پردیس، روبروی مرکز خرید پردیس 2فعالپردیس کیش
   351میدان سپاه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245305مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان سپاهفعالمیدان سپاه همدان
   352سعیدیه همدانهمدان / همدانکد مرکز: 245306مرکز ناظر: جهاد همدانآدرس: خیابان سعیدیهفعالسعیدیه همدان
   353میدان بسیج نهاوندهمدان / همدانکد مرکز: 245355مرکز ناظر: همدانآدرس: میدان بسیجفعالمیدان بسیج نهاوند
   354شهرداری تویسرکانهمدان / همدانکد مرکز: 245432مرکز ناظر: همدانآدرس:  خیابان انقلاب، شهرداری تویسرکانفعالشهرداری تویسرکان
   355پارک هفتم تیر یزدیزد / یزدکد مرکز: 245133مرکز ناظر: یزدآدرس: خیابان کاشانی ،پارک هفتم تیرفعالپارک هفتم تیر یزد
   356آزاد شهر یزدیزد / یزدکد مرکز: 245239مرکز ناظر: یزدآدرس: محله آزاد شهر ،فلکه دوم ،بوستان بزرگ آزاد شهرفعالآزاد شهر یزد
   357میدان امام علی(ع) یزدیزد / یزدکد مرکز: 245240مرکز ناظر: صفاییهآدرس: میدان امام علی(ع) ،نبش ایستگاه اتوبوسفعالمیدان امام علی(ع) یزد
   358طالقانی یزدیزد / یزدکد مرکز: 245472مرکز ناظر: یزدآدرس: بلوار طالقانی‏، جنب ایستگاه آتشنشانیفعالطالقانی یزد